bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składają…cy się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

1. Przeglądanie stron
Aby przeglą…dać strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesują…cy Cię dział. Strony BIP publikowane są… w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.

Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikują…cej, liczbie odsłon dokumentu a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są… od pierwszej wersji dokumentu. Przeglą…danie stron archiwalnych nie wpływa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

  • Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
  • Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
  • Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najczęściej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon
  • Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
  • Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP

3. Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną… frazę i kliknąć przycisk lub nacisnąć klawisz "enter". System umożliwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głownym menu znajduje się logo BIP będą…ce odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuniętychh
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją… o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony - jeśli więc dokument być w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został przywrócony.

6. Moduł konkursowy
Konkursy publikowane są… na jednej stronie, jeden pod drugim, w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze). Każda zmiana treści opisu konkursu (w tym jego dat, nazwy itd) jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Także usunięte konkursy są… archiwizowane wraz z powodem usunięcia. Konkursy usunięte oraz minione są… dostępne poprzez submenu menu "konkursy". Konkurs miniony może mieć status "rozstrzygnięty" - o ile został rozstrzygnięty, nierozstrzygnięty (na razie, czyli czekają…cy na rozstrzygnięcie) lub nierozstrzygnięty trwale (nie będzie rozstrzygany). Rozstrzygnięcie konkursu (w tym trwałe oznaczenie jako nierozstrzygnięty) zawsze jest opisane - w opisie powinny znaleźć się informacje o zwycięzcy (zwycięzcach), powody nierozstrzygnięcia konkursu itp.

7. Moduł przetargowy
Moduł przetargowy w SmodBIP został podzielony na cztery części:

  • Przetargi podlegają…ce Ustawie o Zamówieniach Publicznych
  • Przetargi niepodlegają…ce tej Ustawie
  • Przetargi zakończone (rozstrzygnięte i nie)
  • Przetargi usunięte (rejestr przetargów usuniętych)

Każda zmiana treści ogłoszeń jest archiwizowana w rejestrze zmian.

Przetargi w każdej grupie wyświetlane są… kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15. Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka każdego przetargu znajduje się na stronie konkrentego przetargu.

W przypadku problemów w korzystaniu z podmiotowej strony Biuletynu prosimy o kontakt.Opublikował: Marek Sikora
Publikacja dnia: 24.09.2010
Podpisał: Marek Sikora
Dokument z dnia: 24.09.2010
Dokument oglądany razy: 1 276